Heerenduin Adviesgroep
foto12.jpg
   
     
WELKOM
PENSIOENEN
ARBEIDSONGESCHIKTHEID
HYPOTHEKEN
OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING
VERZEKERINGEN
DIENSTENWIJZER
DOWNLOADS
.
ZOEKEN
CONTACT
Werknemer | Print |  E-mail
Pensioenvoorziening

Veel Nederlanders zijn in de veronderstelling dat het pensioen goed is geregeld. Helaas is dit in de meeste gevallen niet het geval. Uit onderzoek is gebleken dat 80% van de Nederlanders met een pensioentekort kampt. De overheid legt de verantwoordelijkheid voor uw pensioen ook steeds meer bij u neer. Een zware verantwoording omdat er nogal wat factoren zijn die invloed uitoefenen op uw oudedagsvoorziening. Zo heeft de vermindering van de AOW grote gevolgen voor uw pensioen, maar andere factoren zoals het wisselen van werkgever, echtscheiding en periodes van werkloosheid zijn zaken die ook behoorlijke gaten in uw pensioenvoorziening kunnen slaan. En u bent zelf degene die het initiatief moet nemen om deze pensioengaten te dichten.

Heerenduin Adviesgroep biedt u hierbij de juiste ondersteuning en geeft een advies dat aansluit op uw wensen.


Eerder stoppen met werken

Het beleid van de overheid is erop gericht om u tot uw 65e jaar en op termijn zelfs tot uw 67e jaar door te laten werken. Wellicht wilt u eerder stoppen met werken. Of dat in uw situatie mogelijk is, is afhankelijk van een aantal factoren. U kunt op verschillende manieren zorgdragen voor een voorziening om eerder te stoppen met werken.

De regelingen die uw werkgever u kan bieden om eerder te stoppen zijn Aanvullend Pensioen, de Levensloop- en de Bedrijfsspaarregeling. Ook kunt u zelf een aantal maatregelen treffen zoals  sparen en beleggen. Onze adviseur bespreekt graag met u de mogelijkheden om tot een aanvulling te komen
 
hupotheekadviseur rpa kifid