Heerenduin Adviesgroep
foto4.jpg
   
     
WELKOM
PENSIOENEN
ARBEIDSONGESCHIKTHEID
HYPOTHEKEN
OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING
VERZEKERINGEN
DIENSTENWIJZER
DOWNLOADS
.
ZOEKEN
CONTACT
Werkgever | Print |  E-mail
Collectieve pensioenregelingen

Pensioen vormt een belangrijk onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket en biedt uitstekende mogelijkheden om werknemers aan te trekken en te behouden. Het groeiende aantal keuzemogelijkheden binnen de pensioenoplossingen vraagt echter om steeds meer specialisme. De mogelijkheden om flexibele pensioenregelingen aan te bieden zijn namelijk groot. Flexibele pensioendatum, prepensioen, uitruil van nabestaandenpensioen voor extra ouderdomspensioen, wetswijzigingen en verbeterde automatisering hebben dit allemaal mogelijk gemaakt. Dit geeft u als werkgever meer keuzes om uw pensioenregeling te optimaliseren.

De wensen en mogelijkheden bij het invoeren of moderniseren van een pensioenregeling verschillen per bedrijf en wordt o.a. bepaald door de volgende factoren:

  • Het opbouwsysteem Er kan gekozen worden uit verschillende opbouwsystemen. Welke keuze hierin gemaakt wordt is afhankelijk van diverse factoren.

  • De diensttijd Gekozen kan worden voor pensioenopbouw tijdens de diensttijd. Maar wat gebeurt er met de pensioenopbouw tijdens periodes van ouderschaps-of zorgverlof, sabbatical leave of arbeidsongeschiktheid. Ook hier dient een goede afweging gemaakt te worden.

  • Aanvullend Pensioen Om uw werknemer in de gelegenheid te stellen de pensioenregeling te verbeteren of om eerder met pensioen te gaan, kan er een mogelijkheid worden geschapen om een individuele aanvulling op het pensioen bij te verzekeren.

  • De financiering Een goed pensioen vraagt om een adequate financiering, maar dient in verhouding te staan tot de totale personeelskosten. Er zal daarom altijd een afweging gemaakt moeten worden tussen de hoogte van de pensioenen en de totale lasten.
 
hupotheekadviseur rpa kifid