Heerenduin Adviesgroep
foto10.jpg
   
     
WELKOM
PENSIOENEN
ARBEIDSONGESCHIKTHEID
HYPOTHEKEN
OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING
VERZEKERINGEN
DIENSTENWIJZER
DOWNLOADS
.
ZOEKEN
CONTACT
Dienstenwijzer | Print |  E-mail

Informatie over onze dienstverlening
Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de
totstandkoming van een financiële
overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Naam en adres
Onze gegevens luiden:
Heerenduin Adviesgroep
Aquamarijnstraat 24
7554 NS Hengelo

Registratie AFM
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer:12015654

Aard van dienstverlening
Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

• Schadeverzekeringen
• Consumptief krediet
• Hypothecair krediet
• Levensverzekeringen
• Spaarrekeningen
•In onze advisering betrekken wij alleen na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door ons kantoor, in voorkomende situaties de mogelijkheid van Spaarrekening Eigen Woning, Beleggingsrecht Eigen Woning, Lijf-rentespaarrekening, Lijfrentebeleggingsrecht.

Klachten
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:

KiFid
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG

Adviesvrij
Heerenduin Adviesgroep is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers.

Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. 

Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeurs-maatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wijze van beloning
De kosten van onze werkzaamheden worden op de volgende manieren gefinancierd:
1) door provisie: een door de bank of verzekeraar, waarmee wij u in contact brengen, opgenomen beloning in premie of product. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf. Of;
2) door de basisbijdrage, dit is een abonnementsysteem waarvoor u jaarlijks of  maandelijks een vast bedrag betaalt. Of;
3) door een van tevoren afgesproken vast bedrag. Dit bedrag is afgestemd op een gemiddelde hoeveelheid uren die wij nodig hebben voor onze werkzaamheden. Of;
4) door een combinatie van de hiervoor genoemde beloningsvormen.

Wij stemmen de wijze van beloning altijd van tevoren met u af.

 
hupotheekadviseur rpa kifid