Heerenduin Adviesgroep
foto4.jpg
   
     
WELKOM
PENSIOENEN
ARBEIDSONGESCHIKTHEID
HYPOTHEKEN
OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING
VERZEKERINGEN
DIENSTENWIJZER
DOWNLOADS
.
ZOEKEN
CONTACT
Begrippenlijst | Print |  E-mail
Hieronder vindt u een aantal begrippen met de uitleg erbij zodat u weet waar het om gaat als u deze begrippen ergens tegen komt. Zijn er dingen die onduidelijk zijn of waar u vragen over heeft laat het ons dan even weten en stuur een e-mail met uw vraag naar ons toe. U ontvangt dan binnen 36 uur een antwoord van ons.

U kunt uw vragen mailen naar :


Aftrekbare kosten
Bij aankoop van een woning moet u vaak kosten maken voor uw financiering. Deze financierings-kosten zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wel geldt als voorwaarde dat u de financiering aanwend voor aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning. Deze kosten worden vaak meegefinancierd in uw hypotheek maar zijn desondanks aftrekbaar. De volgende financieringskosten zijn aftrekbaar:


Afsluitkosten
Afsluitkosten worden betaald aan de bank waar u uw hypotheek afsluit. Deze afsluitkosten zijn aftrekbaar voor zover deze niet meer bedragen dan 1,5% van uw geldlening of tot maximaal €3.630. In de praktijk bedragen de afsluitkosten vaak 1% van de leensom.


Notariskosten
De notariskosten voor het opstellen van de hypotheekakte zijn onder de genoemde voorwaarden eveneens aftrekbaar. Let op; niet alle notariskosten zijn aftrekbaar. Indien u een bestaande woning koopt zal de notaris ook kosten in rekening brengen voor de transport- ofwel leveringsakte. Deze kosten zijn niet aftrekbaar. Alleen de kosten ten behoeve van de hypotheekakte zijn aftrekbaar.


Kosten Nationale Hypotheekgarantie
Indien uw hypotheek wordt gesloten met Nationale Hypotheekgarantie betaalt u een eenmalige bijdrage van 0,30% van het geleende bedrag. Deze bijdrage wordt de borgtochtprovisie genoemd en is fiscaal aftrekbaar.


Taxatiekosten
Bij de aankoop van een reeds bestaande woning zal u ten behoeve van uw financiering een taxatierapport moeten laten maken. De kosten hiervoor bedragen volgens standaard NVM-tarief 0,185% van de taxatiewaarde. Indien u via onze site een taxatieopdracht verstuurt betaalt u slechts 0,15%. Deze kosten zijn aftrekbaar voor de belasting.


Boeterente bij oversluiting
Indien u uw lopende hypotheek oversluit naar een hypotheek tegen een lagere rente, dan zal u doorgaans een boeterente in rekening worden gebracht. Deze boeterente is net als uw ‘gewone’ hypotheekrente fiscaal aftrekbaar.


Rente tijdens de bouwperiode
Wanneer u een nieuwbouwwoning heeft gekocht dan zal u hypotheek vaak al ingaan terwijl uw huis nog gebouwd moet worden. U begint dan ook al rente te betalen. Deze rente wordt vaak meegefinancierd. Dat betekent dat u deze rente niet zelf betaalt maar dat deze voldaan wordt uit uw hypotheek. Dit voorkomt dat u dubbele lasten heeft. Uw woonlasten van de huidige hypotheek of huurwoning zullen immers ook nog betaald moeten worden. Deze zogenaamde bouwrente is eveneens fiscaal aftrekbaar.


Eigen woningforfait
Als u in het bezit bent van een eigen woning dan moet u het zogenaamd eigenwoningforfait opgeven. Voor de komst van het nieuwe belastingstelsel werd deze bijtelling het huurwaardeforfait genoemd. Dit forfait is een bedrag dat u bij uw inkomen moet optellen wanneer u uw aangifte inkomstenbelasting doet. Het eigen woningforfait is een bepaald percentage van de WOZ-waarde van uw eigen woning. De WOZ-waarde is vastgesteld door de gemeente in een zogenaamde WOZ-beschikking. Voor woningen vanaf €75.000 wordt het forfait vastgesteld door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met 0,8%. Voorbeeld: bij een woning met een WOZ-waarde van €200.000 bedraagt het eigen woningforfait 0,8% * €200.000 = € 1.600.

Overigens geldt het forfait alleen als u de woning ook daadwerkelijk bewoont. Uw nieuwe woning in aanbouw of verbouw die u nog niet bewoont valt dus niet onder deze regeling. Hetzelfde geldt voor de woning dieRenteaftrek
Rente die u betaalt voor uw hypotheek is fiscaal aftrekbaar. Wel geldt als eis dat de hypotheek is aangegaan ten behoeve van de aankoop, verbetering of onderhoud van de woning die uw hoofdverblijf is. We zullen dit begrip toelichten.


Hoofdverblijf
Hypotheekrente is alleen aftrekbaar wanneer u de woning als hoofdverblijf gebruikt. Een woning is uw hoofdverblijf indien u de woning ook feitelijk als vaste woon- en verblijfplaats gebruikt. Rente die u betaald voor uw 2e woning is dus niet aftrekbaar. Omdat dat deze voorwaarde niet altijd passend is zijn er voor de praktijk twee belangrijk uitzonderingen.


Woning in aan- of verbouw
Indien uw nieuwe woning nog gebouwd of verbouwd moet worden dan kunt u deze nog niet gebruiken als uw hoofdverblijf. Indien u deze woning over maximaal 2 jaar wel gaat bewonen, dan kunt u toch uw betaalde hypotheekrente fiscaal aftrekken.


Oude woning nog niet verkocht
Het kan natuurlijk voorkomen dat u uw oude woning nog niet verkocht heeft. U bent al wel verhuisd en uw oude woning staat nog te koop. De rente voor uw oude woning is dan nog tot maximaal 2 jaar aftrekbaar. Uw woning moet dan wel leeg staan. Indien u tijdelijk huurders heeft is de rente niet langer aftrekbaar. De huuropbrengsten zijn daarentegen onbelast.


Wie kan de rente in aftrek brengen
Voor gehuwde gold voor de komst van de belastingherziening dat de rente aftrekbaar was bij degene met het hoogste inkomen. Tegenwoordig kunnen gehuwden de renteaftrek in elke gewenste verhouding verdelen. Er mag dus gekozen worden voor de verdeling die tot de grootste belasting-teruggave leidt. Bovendien mag deze verdeling elk jaar opnieuw worden gemaakt. Wel geldt dat de toerekening van het eigenwoningforfait in dezelfde verhouding moet plaatsvinden.


Hoe verdelen samenwonenden de renteaftrek
Voor samenwonenden die hebben gekozen voor het zogenaamde fiscale partnerschap geld hetzelfde als voor gehuwden. Elke verdeling is mogelijk. Indien u minimaal 6 maanden in het jaar heeft samengewoond kunt u kiezen voor fiscaal partnerschap. Hoewel er uitzonderingen zijn die de regel bevestiging leidt fiscaal partnerschap doorgaans tot belastingvoordelen.

Indien u nog geen 6 maanden samenwoont of niet kiest voor fiscaal partnerschap dan is een vrije verdeling van de renteaftrek niet mogelijk. U moet dan de rente opgeven zoals ook de aandeel in de hypothecaire lening is. Bent u voor de helft eigenaar en schuldenaar dan geeft u ook de helft van de renteaftrek.


Rente maximaal 30 jaar aftrekbaar
Met de komst van de belastingherziening 2001 heeft de fiscus de renteaftrek willen beperken tot maximaal 30 jaar. Voor lopende hypotheken is deze periode ingegaan op 01 januari 2001. De hypotheekrente op lopende lening zal dus nog tot 01 januari 2031 aftrekbaar blijven. De periode van 30 jaar geldt voor elke nieuwe lening. Als u uw hypotheek verhoogt dan geldt voor dat leningdeel een nieuwe 30-jaars periode. Hetzelfde geldt als u gaat verhuizen naar een duurdere woning. Voor elke extra euro die u leent geldt een nieuwe 30-jaars periode. U heeft dus altijd voldoende tijd om uw lening weer af te lossen.


Niet alle hypotheekrente is aftrekbaar
Alleen indien u een lening bent aangegaan voor uw eigen woning is de hypotheekrente aftrekbaar. Indien u voor andere doeleinden een hypotheek sluit is de rente niet aftrekbaar. Dit geldt bijvoorbeeld ook als u uw overwaarde wilt gebruiken voor een nieuwe auto, een leuke vakantie of om te beleggen. Hoewel de rente niet aftrekbaar is wordt een hypothecaire geldlening wel vaak gebruikt als goedkope leenvorm. Omdat uw woning als zekerheid dient is de rente aanzienlijk lager dan wanneer uw een andere leningvorm sluit.


Voorlopige teruggave
De rente over uw hypotheek betaalt u doorgaans maandelijks. Het is daarom handig als u ook reeds maandelijks uw belastingvoordeel terug kunt krijgen. Dit kan via een Voorlopige Teruggave. Bij de belastingdienst kunt u zo’n formulier ophalen. Via de site www.belastingdienst.nl kunt u een programma downloaden waarmee u dit formulier elektronisch kunt invullen. Nadat u de voorlopige teruggave hebt ingevuld zal de belastingdienst u maandelijks het belastingvoordeel op uw rekening bijstorten. Het saldo tussen de maandelijkse lasten van uw hypotheek en de belastingteruggave zijn dan de netto maandelijkse lasten die uw hypotheekadviseur u heeft voorgerekend. Natuurlijk zal uw hypotheekadviseur u graag helpen bij het invullen van uw voorlopige teruggave.
 
hupotheekadviseur rpa kifid